• Şəmkir qalası

  • Alman körpüsü

  • Lake Göygöl

  • Maralgöl

Layihə tərəfdaşlar tərəfindən həyata keçirilir:
" THIS WEBSITE HAS BEEN PRODUCED WITH THE ASISTANCE OF THE EUROPEAN UNION. THE CONTENTS OF THIS WEBSITE ARE THE SOLE RESPONSIBILITY OF GANJA REGIONAL WOMEN CENTER AND CAN IN NO WAY BE TAKEN TO REFLECT THE VIEWS OF THE EUROPEAN UNION ."

Biz sizə təklif edirik

Turlar
23 Feb Şəmkir Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi
Şəmkir Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi
Rezervasyon Tam olaraq
28 Feb Gence qapısı
Gence qapısı ekskursiya
Rezervasyon Tam olaraq

Tərəfdaşlar